Markaryd kommun, polis och näringsliv kraftsamlar för ökad trygghet

Efter den senaste tidens rån, snatterier och allmänna oro träffades kommunledningen, länspolisledningen samt representanter för handel och övrigt näringsliv på måndagseftermiddagen.

Som resultat av mötet kraftsamlar nu Polisen, Markaryds kommun och näringslivet för att komma till rätta med problematiken.

Vid mötet enades man om en diger, gemensam åtgärdsplan som bland annat består i; ökade polisiära insatser i området, Polisens mobila poliskontor kommer att finnas i Strömsnäsbruk, gemensamt arbete för en utökad grannsamverkan inom kommunen, utökad samverkan inom handeln, säkerhetsmöte med handeln. Dessutom kommer polisvolontärer att inrättas under första halvan av 2015.

Ovan uppräknade aktiviteter är utöver de som bl a Markaryds kommun redan arbetar med.

Polisen poängterar att vi som privatpersoner alltid ska anmäla brott via tel. 112 eller tipsa via tel. 11414,e-mejl tips.kronoberg@polisen. Dessutom ligger antalet anmälningar som grund för Polisens prioriteringar.

Alla myndigheter följer noga utvecklingen och ett uppföljande möte kommer att hållas i december.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-11-17
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-03-25