Markaryd - Sveriges mest obundna kommun!

I veckans nummer av Dagens Samhälle görs en genomgång av räkenskapssammandraget för verksamhetsåret 2012, vilket sammanställs i ett antal rankinglistor. En av dessa listor - listan över kommunerna med lägst lånefinansieringsgrad - toppas av Markaryd.

Lånefinansieringsgraden är måttet på hur stor skulden är i förhållande till förmögenheten och som framgår av tabellen är lånefinansieringsgraden för Markaryd endast 3%!

Ser man till hur stort det egna kapitalet är hamnar Markaryds kommun på plats nr 21 bland landets samtliga kommuner. med ett eget kapital på 53 575 kr/inv. Soliditeten, dvs hur stor andel av tillgångarna som är finansierade av eget kapital, ligger på hela 77,2%. Inkluderar man pensionsskulden är soliditeten så pass hög som 39,6%, enligt kommundatabasen Kolada.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-07-08
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05