Markaryds kommun – bra säger näringslivet!

Idag presenterade Svenskt Näringsliv svaren från den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet. Totalt 31 000 företagare har satt betyg på hemkommunens företagsklimat.

225 kommuner får inte bättre betyg än ”godtagbart” av sina företagare. 44 kommuner får underkänt.

Endast 21 kommuner i Sverige får resultatet ”bra” av företagen. Den enda av länets kommuner som får detta betyg är Markaryd och placeras på plats 8 av Sveriges samtliga kommuner, vad gäller det sammanfattande omdömet.

I en kommentar säger kommunstyrelsens ordförande, Bengt Germundsson:
- ”Det är egentligen inget konstigt. Det handlar om samverkan från början till slut”.

Bengt Göran Söderlind, näringslivschef i Markaryds kommun menar att ”Här har vi en stor fördel i det samarbete som bedrivs tillsammans med Tillväxt Markaryd AB”.

Årets ranking av kommunernas företagsklimat presenteras den 23 april. Rankingen baseras främst på företagens enkätsvar, men också på statistiska fakta.

>> Sammanfattning enkätfrågor 2012

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-01-28
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05