Markaryds kommun - högsta sammanfattade omdömet i landet

Idag presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Där Markaryds kommun mycket glädjande fick det högsta sammanfattande omdömet i landet. Markaryds snitt på 4,7 av 6 är det högsta betyget som någon kommun har fått sedan mätningarna startade för 20 år sedan.

Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande kommenterar placeringen:
– Den otroligt fina placeringen i årets ranking är frukten av ett långsiktigt och idogt arbete tillsammans med näringslivet. Årets resultat är det bästa någonsin för Markaryds kommun och ett mycket gott betyg på vårt gemensamma arbete. Det här har vi åstadkommit tillsammans. Det är tack vare den goda samverkan vi har mellan näringslivet och kommunen som vi har lyckats så väl i vårt gemensamma arbete. Jag gläds därför med alla företagare, tjänstemän och politiker som varit delaktiga i arbetet för att få ett bra företagsklimat i Markaryds kommun. Det här resultatet ska vi vara stolta över, men samtidigt gäller det att vi inte slår oss till ro utan fortsätter arbeta för att bli ännu bättre!

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2017 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 31 300 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. På hemsidan www.foretagsklimat.se visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-09-26
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-09-26