Markaryds kommun positivt resultat i Öppna jämförelser

Nu har Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterat årets rapport i undersökningen Öppna Jämförelser. Rapporten handlar om kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv. Markaryds kommun fick mycket goda resultat i undersökningen.
 
Under kategorin ”Helhet hemtjänst” kom Markaryds kommun på första plats i landet, där andelen äldre är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten under år 2015. De äldre tycker också att det är lätt det är att få kontakt med hemtjänstpersonal, sjuksköterskor och läkare där kommunen kom på plats 21.  I kategorin ”Helhet Särskilt boende” kom Markaryds kommun på 13:e plats.
 
Andra goda resultat fanns inom området sammanhållen vård och omsorg som handlar om det dagliga samarbetet mellan olika professioner som finns nära den äldre personen. Det kan vara primärvårdsläkaren som skriver ut läkemedel, fysioterapeuten i kommunal hälso- och sjukvård som ordinerar balansträning och undersköterskan på det särskilda boendet som hjälper till med att stöttar den äldre med att få i sig de ordinerade läkemedlen. Resultaten visar att det sker få fallskador för personer som är 80 år och äldre i Markaryds kommun jämfört med andra kommuner i landet. Läkemedelshantering inom särskilda boende fick också flera positiva resultat.
 
Ett av förbättringsområden som kommunen ska arbeta på är ”Mat och måltidsmiljö”, där kommunen kom på plats 105. Ett uppslag till förbättring angående detta är att likt Håbo kommun, servera tre-rätters festmåltid med fin dukning några gånger om året. Äldreboendet Utsikten är först ut med förberedelser och ser fram mot att duka till fest. Utsikten har nyligen skapat en Facebook-sida för att visa närstående och allmänheten det dagliga livet på Utsikten med bland annat mat och måltidsmiljö.
Besök Utsiktens Facebook här
 

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-04-07
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-04-07