Markaryds kommun söker stödfamiljer

Markaryds kommun söker familjer som är intresserade av uppdrag som stödfamilj för barn.

Vår målgrupp är barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, som på grund av sin funktionsnedsättning beviljats bistånd i form av korttidsvistelse hos stödfamilj av LSS-handläggare.

Att vara stödfamilj innebär att man dels ger ett barn möjlighet till rekreation och miljöombyte i sitt eget hem dels att avlasta/avlösa föräldrar/anhöriga i tillsynen och omvårdnaden av barnet med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att man har tid, intresse och utrymme för ett barn och att den egna livssituationen är stabil. Stödfamiljen kan bo på landet eller centralt. Erfarenhet eller utbildning krävs vanligen inte.

Stödfamiljen får ersättning per dygn när barnet vistas hos dem, för extra matkostnader och andra utgifter.

Är du/ni intresserade kan ni kontakta enhetschef Margareta Gustafsson 0433-72049, Markaryds kommun.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-10-17
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-03-25