MARKARYDS KOMMUN STARTAR KULTURSKOLA

Nu utökas verksamheten från Musikskola till Kulturskola i Markaryds kommun.
Efter ett bidrag ifrån Kulturrådet kan Markaryds kommun nu utveckla sin kommunala musikskola till en kulturskola.
Kulturskolan är en möjlighet för barn och ungdomar att prova på olika typer av aktiviteter efter skoltid Till en början kommer Kulturskolan i Markaryd, utöver musikskolans verksamhet, erbjuda teckningskurser och filmkurser men ambitionen är att öka aktiviteterna allt eftersom.

Filmkurser
Kulturskolan kommer att erbjuda två olika filmkurser, en för ungdomar mellan årskurs 6-9 och en för äldre ungdomar på gymnasiet. Till den yngre filmkursen har Markaryds kommun anställt filmpedagogen Stefan Rydehed. Den äldra filmkursen kommer att ledas av Jerry Gladh.

Teckningskurs

Teckningskursen som Kulturskolan anordnar är för elever i årskurs 7- gymnasiet där bildpedagog Murtada Ibrahim är lärare.

Vid frågor kontakta:
Madelaine Thornberg
Kultursamordnare
Utbildnings- och kulturförvaltningen
Markaryds kommun
0433-724 14
Madelaine.thornberg@markaryd.se

Tord Gustafsson
Kultur- och fritidschef
Utbildnings- och kulturförvaltningen
Markaryds kommun
0433-720 08
tord.gustafsson@markaryd.se

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-10-31
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-10-31