Markaryds kommuns insatser för att motverka otryggheten i Strömsnäsbruk

Markaryds kommun tar nu ett samlat grepp, tillsammans med polismyndigheten i Kronobergs Län, för att motverka den ökade otryggheten i kommunen.

Skolan
Extra stöd till elever och föräldrar, extra elevassistenter, extra lärare, information till elever och föräldrar, inhyrd bevakning, flytt av elever, särskild undervisningsgrupp, anmälningar till socialförvaltningen, nära samarbete med socialtjänsten, handledning av personal mm

Socialförvaltningen
Socialtjänstens familjebehandling är initialt på plats på skolan för att skapa relationer och observera som en del i behandlingsarbetet, stöd och behandling till elever och föräldrar, utredningar om misstanke om barn som far illa, nära samarbete med skolan, fältarbete mm

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Åtgärder mot otillåten näringsverksamhet, miljöbrott, otillåten byggverksamhet, otillåtet upplag av bilar på parkering mm

Kommunstyrelsen
Samordning - bl a genom fem möten med ledande representanter för polis- och kommunledning, möten med handeln och företagare; ett stort antal möten hos drabbade företag, 3 möten med Köpmannaföreningen samt möte med Tillväxt Markaryd AB, dialogmöte, utökad inhyrd bevakning av Strömsnäsbruk nattetid, kommunikation på sociala medier, information, mobilisering, stöd till grannsamverkan, möten med hyresvärdar, åtgärder mot felparkerade bilar/fordonsvrak/otillåten näringsverksamhet mm

>> Markaryd kommun - Nivåvärdering av problem
>> Markaryd, tätort - Nivåvärdering av problem
>> Markaryd, Strömsnäsbruk (tom 2012 inkl Traryd) - Nivåvärdering av problem
>> Markaryd, landsbygd - Nivåvärdering av problem
>> Kronobergs län - Nivåvärdering av problem

>> TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2014

För dig som vill veta mer om undersökningen, samt ta del av fler resultat. Kontakta Ola Eknor tel. 0433-720 07 elller e-post ola.eknor@markaryd.se

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-11-14
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-03-25