Markaryds medborgare mest nöjda!

Markaryds medborgare mest nöjda i SCB:s medborgarundersökning

I veckans nummer av tidskriften Dagens Samhälle redovisas en sammanställning av SCB:s stora medborgarundersökning. Än en gång kommer Markaryds kommun i topp och hamnar på en delad tredje plats i landet.

– Det här är ett mycket bra kvitto till alla våra medarbetare som visar att våra kommuninvånare uppskattar deras arbetsinsatser och tycker att de gör ett bra jobb, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd. Samtidigt är det ett viktigt redskap i vårt förbättringsarbete då vi jämför oss med oss själva och andra kommuner.
 

Dagens Samhälle har rankat de 126 kommuner som ingick i medborgarundersökningen 2011 utifrån ett av de tre indexen, det som rör medborgarnas betyg på kommunens verksamheter. Ett statistiskt urval av kommunens invånare har fått svara hur de tycker att skola, äldreomsorg, räddningstjänst, renhållning mm fungerar. Enkäten har gått ut till 500 invånare mellan 18-64 år i Markaryds kommun och svarsfrekvensen var 52%, vilket är lika med riksgenomsnittet. Den senaste undersökningen är den femte i ordningen som kommunen deltar i.

– Det här är resultatet av ett strategiskt arbete under lång tid, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD). Vi har prioriterat kvalitetsarbetet och fokuserat på ett demokratiskt arbetssätt där våra brukare, personal och invånare ska har ett stort inflytande.

Även för de övriga två indexen i medborgarundersökningen ligger Markaryd högt. På frågan om hur medborgarna uppfattar Markaryds kommun som en bra plats att leva och bo på, hamnar kommunen på genomsnittet för samtliga 126 kommuner. På frågan om vad medborgarna tycker om möjligheterna till inflytande och påverkan i kommunen ligger Markaryds kommun även här i topp genom att vara näst bäst i landet.

Resultatet kommer att diskuteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 1 mars.

För mer information:

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande
Markaryds kommun
Mobil: 070 – 20 90 485

Ola Eknor
Kvalitetsledare
Markaryds kommun
Mobil: 070 – 688 09 90

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2012-01-19
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2012-10-04