Ny broschyr från Boverket

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Boverket har tagit fram en ny broschyr ”Får jag bygga? Om bygglov, rivnings-lov, marklov och anmälan”. Broschyren vänder sig till dem som bor i ett en- eller tvåbostadshus och som ska göra någon slags byggåtgärd.

Den innehåller nyheterna i plan- och bygglagen från den 2 juli i år, bland annat finns informat-ion om Attefallshusen och andra bygglovsbefriade åtgärder.

Den nya broschyren ersätter ”Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?” som togs fram när den nya plan- och bygglagen trädde i kraft år 2011.

>> Bygglov

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-08-06
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2014-09-05