Politiska partier i Markaryd polisanmäler Trafikverket

De politiska partierna i Markaryds kommun har vid minst tre tillfällen blivit av med sina valskyltar, vilka varit uppsatta på olika platser i kommunen. Detta har skett vid ett tillfälle under EU-valrörelsen samt vid två tillfällen under den innevarande valrörelsen, senast igår.

I samband med händelsen igår uppmärksammades en av Trafikverkets underentreprenörer vid en av de aktuella platserna. Under förmiddagen idag kontaktade därför kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) Trafikverket i Växjö och någon timme senare bekräftade Trafikverkets driftsansvarige att skyltarna tagits bort på uppmaning från Trafikverket.

De politiska partierna har sökt tillstånd från kommunen, som är markägare, samt från Polismyndigheten, vilka båda tillstyrkt ansökan. Skyltarna har också placerats helt i enlighet med de utfärdade anvisningarna och på de platser som utpekats av kommunen och Polisen.

Undertecknade partier står därför bakom den polisanmälan som idag lämnats in gentemot Trafikverket av Bengt Germundsson (KD) och Joakim Pohlman (S).

Kristdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-09-03
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2014-09-22