Pressmedelande

Måndagen den 14/11 tillkännagavs att en bowlinghall vid Hannabadet i Markaryd kommer att uppföras till en kostnad
av cirka 6 miljoner kronor.

Markaryds Industribyggnads AB och Markaryds kommun kommer att bidraga med 2 miljoner kronor vardera till uppförandet.

Dessutom kommer NIBE AB och Markaryds Sparbank att bidra med 1 miljon kronor var.

Markaryds Bowling AB kommer att teckna ett långtidskontrakt avseende förhyrning av bowlingbyggnaden. Man kommer även att införskaffa och driva en bowlinganläggning med åtta banor.

Målsättningen är att Bowlinghallen skall kunna tas i drift i september 2012.

Markaryds kommun vill framföra ett särskilt tack till främst Åke Kihl
och Gordon Jackson för deras värdefulla arbete i sammanhanget.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2011-11-15
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2012-05-03