Redovisning av partistöd 2016

Redovisning av hur mottaget partistöd för 2016 har använts ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 2017-06-30. Redovisning och granskningsintyg kan lämnas på bifogad blankett.

Partistöd Redovisningsblankett

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-04-14
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-03-01