Renhållningsordning

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny renhållningsordning ska utarbetas för kommunen. Renhållningsordningen innehåller avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering. Avfallsplanen är ett strategiskt dokument med mål för kommunens avfallshantering och planerade åtgärder för perioden 2014-2018. Avfallsföreskrifterna anger hur avfallsinsamlandet ska gå till. För mer information hänvisas till Ellenor Jacobsen, tel 0433-724 10, ellenor.jacobsen@markaryd.se    

>> Föreskrifter om avfallhantering i Markaryds kommun

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-09-09
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2017-09-28