Sök

Riklinjer för förskola och ped. omsorg har reviderats.

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 1-6 år har reviderats och antagits i utbildnings- och kulturnämnden 2017-04-07. Därmed upphör tidigare riktlinjer att gälla.

De ändringar som gäller efter revidering är att:

- 15-timmars-barn är lediga under skolans alla lov.

- om vårdnadshavare önskar byta förskola så görs en så kallad omplacering under augusti.

- om en förskoleplats inte utnyttjas under två månader så kommer den att avslutas. Undantaget är om vårdnadshavare har informerat förskolepersonalen.

För mer information se riktlinjerna.

GTranslate

Artikel skapad 2017-04-13
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-04-13