Säg vad du tycker!

För att förbättra servicen publiceras inkommen synpunkt och dess svar fr o m april 2012 samtidigt på kommunens webbplats. Vi hoppas med detta att det ska bli lättare för medborgaren att följa inkommen synpunkt samt kommunens åtgärd och svar.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2012-04-13
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2012-10-04