Sågverket i Traryd läggs ned

Södra Wood meddelade under tisdagen att verksamheten vid sågverket i Traryd kommer att avvecklas under 2016. Som motiv till nedläggningen anges lönsamhetsproblem. Drygt 20 anställda berörs av nedläggningen.

I en kommentar beklagar kommunstyrelsens ordförande, Bengt Germundsson, beslutet och tänker främst på de 20 anställda och deras familjer som berörs av Södra Woods beslut.

Vidare har Germundsson begärt att få träffa företagsledningen för att efterhöra vilka åtgärder företaget ämnar vidta för att lindra effekterna för de anställda. Markaryds kommuns näringslivschef, Bengt Göran Söderlind, delar Germundssons uppfattning och säger vidare att företagets agerande inte riktigt överensstämmer med hur kommunens övriga företag agerar i liknande situationer.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2015-10-14
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-11-27