Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar!

I broschyren Säkerhet i vardagen – Tips och råd på äldre dar! har vi samlat goda råd om hur man själv kan förebygga fallolyckor, bränder, trafikolyckor, förgiftning, felhantering av läkemedel och kemikalier och risken att utsättas för brott. Broschyren är lämpad som studielitteratur för de som vill läsa om säkerhet i studiecirkelform.

>>Läs mer

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2015-07-03
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-08-19