Sammanhållen journalföring

Markaryds kommuns skolhälsovård och Region Kronoberg samarbetar för en säkrare och effektivare vård genom så kallad sammanhållen journalföring. Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom skolhälsovården har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Region Kronobergs patientjournal.
Region Kronoberg har också samma möjlighet att ta del av skolhälsovårdens uppgifter.
Sammanhållen journalföring styrs av patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14).

Spärra uppgifter i din journal
Om det finns uppgifter i din journal som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att de ska spärras. Då framgår det i journalen att det finns spärrade uppgifter. Du ansvarar själv för att informera vårdpersonalen om sådant som kan påverka din behandling. Du kan när som helst be vårdpersonalen ta bort spärren. Om du blir akut sjuk, med fara för ditt liv och din hälsa och du inte kan ge information till dem som vårdar dig kan spärren tas bort. Vårdnadshavare kan inte spärra uppgifter om sina barn.

Loggkontroll
Markaryds kommun genomför regelbundna loggkontroller för att kontrollera att ingen obehörig läst din journal.

Begäran om utdrag av loggkontroll
Kontakta chef för Centrala Elevhälsan Ull-Britt Seveborn tfn: 0433-72069

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-01-19
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-01-19