SCB:s Medborgarundersökning hösten 2013

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s Medborgarundersökning.

Ett urval på 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 46 procent enkäten i Markaryds kommun.

Undersökningen är en sk. attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Resultaten analyseras i ett Nöjd-Kund-Index som pekar på vad som bör prioriteras för att göra kommunens medborgare mer nöjda.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att Markaryds kommun ligger något högre, enligt medborgarna, än genomsnittsresultatet för kommuner av samma storleksklass, när det gäller arbetsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt utbud samt fritidsmöjligheter.

>> Här redovisas resultatet för Markaryds kommun

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-02-25
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2014-05-06