Separering elnät Strömsnäsbruk

För att få en mer rättvis fördelning av elförbrukningen till gatubelysning, som idag sker via fördelningsnyckel, samt separering av ansvarsfrågor har E-on i samarbete med Trafikverket och kommunen börjat separera gatubelysningens elnät.
Arbetet ute i fält påbörjas v 46 och kommer fortlöpande pågå tom våren 2018. Strategin kring arbetena är att jobba från ytterområden och in mot centrum.
Det kan komma att bli vissa grävarbeten utmed sträckorna.
Arbetet kommer påbörjas på Hinnerydsvägen norrifrån och in mot åbron och centrum.

Därefter sker arbete på Lagastigsgatan söderifrån och in mot centrum, därefter Lagastigsgatan norrifrån och in mot centrum.

Vid frågor kontakta Ellenor Jacobsen, enhetschef VA/Gatuenheten 0433-72410

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-11-14
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-11-14