Succé för Pågatågen till Markaryd!

Nu har resultaten för den första resanderäkningen med de nya Pågatågen på Markarydsbanan offentliggjorts. Resultatet för Markaryds del är en ökning av antalet resande med hela 52 %! Eller som trafikansvariga konstaterar: "Markaryd har levt upp till förväntningarna!" Den stora resandeökningen i Markaryd har också visat sig generera många resor i Skåne.

Det här ökar förhoppningen om att tågtrafiken inom en snar framtid även kommer att utökas till att omfatta sträckan Markaryd-Halmstad.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-05-09
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2014-07-30