Tänk nytt, gränslöst och individens behov med Äldrehälsa Kronoberg

Region Kronoberg och kommunerna i Markaryd, Ljungby och Älmhult går samman för att gemensamt sudda ut organisationsgränser och utveckla vården och omsorgen för äldre personer med stort behov av vård och omsorg.

Äldrehälsa Kronoberg är ett treårigt innovationsprojekt som tydligt tar avstamp i individens behov och egna förmågor. Med det som utgångspunkt samarbetar primärvård, slutenvård och kommunal vård- och omsorg som om de vore en organisation i syfte att skapa tryggare och bättre vård- och omsorg för de äldre.

–Vi riktar oss till personer som är 75 år eller äldre som behöver både hemtjänst och hemsjukvård. All utveckling ska ske i nära samarbete med dem och medarbetare i våra organisationer, berättar Karl Ljungström, projektledare för Äldrehälsa Kronoberg.

–Vi har ett tydligt uppdrag. Vi ska tänka nytt, gränslöst och individens behov!

Full fart från start
–Vi har haft en första omgång djupintervjuer med personer ur målgruppen för att ringa in vilka områden som vi ska börja jobba med. Ur dessa samtal framgår det tydligt att man vill bli sedd som individ och inte intryckt i en mall. Det ska vara okej att vara den man är och vi måste anpassa vårt stöd utifrån det helt enkelt.

Förberedelsearbetet pågår för fullt inom fyra fokusområden. Parallellt genomförs ytterligare djupintervjuer med målgruppen. Målet är att vara igång skarpt med aktiviteter inom följande områden i höst:
•Mobil läkare: Starta upp mobil läkare i Markaryds- och Älmhults kommun med inspiration från nuvarande koncept i Ljungby. Den mobila läkaren blir spindel i nätet och får stort frihet att utforma rollen i nära samarbete med vårdcentral, sjukhus och kommunal hemsjukvård. Just nu har vi de två läkartjänsterna ute på annons.
•Äldremottagning på vårdcentralen Sländan: Skapa en mottagning som är specialiserad på äldre med komplexa behov med inspiration från Älmhults vårdcentral. Tanken är bland annat att mottagningen ska ha längre besökstider och tätt samarbete med hemsjukvård och hemtjänst.
•Äldreenhet på Lasarettet i Ljungby: Skapa en äldreenhet på medicinkliniken i Ljungby med rätt specialistkompetens. Just nu är annons ute för att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor. Man undersöker också möjligheten att låta enhetens vårdpersonal ha både sjukhuset och kommunen som arbetsplats.
•Bättre vårdplanering: Utveckla vårdplaneringen så den skapar ett större värde för den äldre. Idéer man arbetar med är enklare biståndsbedömning, vårdplanering på rätt tid och plats, långsiktig medicinsk planering och ökad användning av SIP (särskild individuell plan).

Läs mer här

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-06-14
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2016-06-14