Tillgänglighet GC/Gator

Vinterväghållning snöröjning/halkbekämpning

Gatu-enheten på Markaryds kommun harberedskap från sista veckan i november till sista veckan i mars.
Det är fem entreprenörer som vinterväghåller olika områden i kommunen.

• Gång-och cykelvägar börjar snöröjas efter 5 cm avslutat snöfall.
• Gator börjar snöröjas efter 8 cm avslutat snöfall.
• Grus och salt läggs ut vid behov.

Ordningsföljd vinterväghållning
• Fastigheter: Äldreomsorg, förskolor, skolor prioriteras
• Gator och GC-vägar: Personalen fokuserar först på centrala delar i samhällena, sen genomfartsleder, efter det branta backar och riskfyllda vägar. Bostadsgator får vänta till sist.
• Både kommunens egna personal och de entreprenörer vi har för vinterväghållning strävar efter att hålla gator, gång- och cykelbanor så trafiksäkra som möjligt.

Sopning
• Sanden sopas upp mellan april och maj.
• Redskapsbärare sopar ut från GC till gator, hjullastare med sopmaskin tar upp från gator.
• Löven börjar sopas upp när ca hälften av löven fallit från träd och buskar. Den görs sen löpande fram till november.

Parkpersonal lägger ut från rabatter och parkområden, hjullastare med sopmaskin tar upp från GC > 2,5m och gator.

Det tar ca 1 månad att ta upp sand respektive löv i hela kommunen.

Mer information

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2017-11-09
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2017-11-09