Trägen vinner!

Rasta och Preem att meddelade idag, torsdagen 3 april, att man ämnar etablera en stor anläggning i Ulvarydsområdet vid södra infarten i Markaryd.

Redan 2005 kontaktade Rasta Markaryds kommun i frågan och nu har företagen alltså beslutat sig för etableringen.

Markaryds Industribyggnads AB kommer att uppföra anläggningen, som i sin tur kommer att hyra ut anläggningen på kommersiella villkor till Rasta.

Etableringen beräknas ge 50-60 nya arbetstillfällen.

Förutom de nya arbetstillfällena kommer det också att innebära mer "ordning och reda" i området, eftersom det komma att kosta att långtidsparkera i området, samtidigt som parkeringen kommer att vara bevakad även nattetid. Vidare kommer de "buskörningar" som idag sker inne på parkeringsplatsen, inte bli möjliga i framtiden.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-04-03
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2014-05-30