Traryds golfresort

PRESSMEDDELANDE Markaryd 2015-09-01 Markaryds kommun Idag, 2015-09-01 undertecknades ett köpebrev där Markaryds kommun till Traryd Golfresort försäljer fastigheterna Tovhult 1:7, 1:17, 1:22, 1:27 samt 1:34-37. Detta innebär i korthet att Markaryd försäljer mark som möjliggör att arbetet med golfresorten nu kan starta. Köpesumman är 14,2 miljoner. Till detta kommer ytterligare 15 miljoner, som ska inbetalas vid 3 tillfällen som exploateringsbidrag. I en kommentar säger kommunstyrelsens ordförande, Bengt Germundsson att han är glad att affären äntligen kan genomföras, trots att den försökt stoppas bl. a. genom överklagande. Vidare menar Germundsson att fullt utbyggd kommer golfresorten inte bara vara ett lyft för Traryd och den norra delen av Markaryds kommun, utan också vara en fördel för grannkommunerna samt att de positiva effekterna också kan komma till nytta för hela länet inklusive residensstaden Växjö. Mikael Elmér, kontaktperson för Traryd Golfresort är också nöjd med att affären kunnat genomföras och att arbetet helt följer den uppsatta planen. För mer information: Bengt Germundsson Tel. 0433-720 10 bengt.germundsson@markaryd.se Mikael Elmér Traryd Golf Resort Tel. 076-2599393

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2015-09-01
av Anna Håkansson
Senast uppdaterad 2015-10-01