Två vårdcentraler erbjuder äldremottagningar

Som en del i innovationsprojektet Äldrehälsa Kronoberg erbjuder vårdcentralen Sländan i Ljungby och Achima Care i Älmhult specifika mottagningar för våra äldre invånare med stort vårdbehov. På så sätt hoppas man kunna stärka stödet och tryggheten för patienterna.

Det är ingen mottagning i traditionell meningen med egen dörr och avgränsade lokaler dit alla äldre patienter kan gå. Äldremottagningen är en integrerad del i den ordinarie verksamheten och bemannas, förutom av ordinarie personal även av personal med särskild kompetens inom äldrevård.

– Äldremottagningen riktar sig till personer som är 75 år eller äldre med stort vårdbehov. Men i praktiken blir det hälsotillståndet som avgör. Man kan ju till exempel vara 75 år och ha ett stort vård- och omsorgsbehov eller för den delen vara 85 år och ganska pigg, säger Carina Heed, verksamhetschef på vårdcentralen Sländan.

Patienterna skrivs in på äldremottagningen efter bedömning i samband med ett sjuksköterske- eller läkarbesök på vårdcentralen.

När det blir aktuellt med inskrivning görs en medicinsk bedömning, en så kallad screening. Detta görs för att få en så bra bild som möjligt av patienten och hens behov.

Tryggare vård
På äldremottagningen försöker man förenkla kontaktvägarna och skapa kontinuitet för patienterna. Som inskriven har man ett direktnummer och en speciell telefontid till mottagningen och man kan till exempel få viss hjälp i kontakten med andra delar av vårdkedjan. Patienten får vid behov även återkoppling och uppföljning per telefon.

Apotekare på plats
Många av äldremottagningens patienter har flera läkemedel. För att säkra en god kvalitet i deras läkemedelslistor prövar vi därför, som ett delprojekt, att ta hjälp av apotekare som stämmer av att rätt mediciner finns i patientens läkemedelslista inför det kommande läkarbesöket.

Om Äldrehälsa Kronoberg
Äldrehälsa Kronoberg är en treårig innovationssatsning för att skapa ett tryggare omsorgsnätverk för äldre personer med stort behov av vård och omsorg. Satsningen, som ta tydligt avstamp i individens behov och egna förmågor, genomförs gemensamt av Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-10-11
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2016-10-11