Sök

Vattenmätarbyte

Under första halvåret av 2017 kommer vi byta vattenmätare i inringat område, se kartor.
Vattenmätaren måste bytas ut med vissa intervaller för funktionskontroll och underhåll. Vi kommer meddela datum när vi planerar att byta vattenmätare i er fastighet.
Om ni själva eller någon annan inte kan vara hemma och ta emot vår montör den dagen vi har planerat, kan ni meddela oss hur vi kommer in i fastigheten, alternativt att vi kan vi boka en tid som passar er bättre.
Plocka undan framför vattenmätaren så vår montör kommer fram.
Utbytet av vattenmätaren är för er del kostnadsfri.
Tidsåtgång för bytet 15 till 30 minuter.

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-12-09
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2016-12-09