Sök

Ytterliggare information angående Migrationssverkets ev. öppning av asylboende

Det stämmer att Migrationsverket har meddelat ett preliminärt tilldelningsbeslut till två privata företag. Ärendet i fråga är helt och hållet mellan Migrationsverket och aktuella fastighetsvärdar. Företagen har utan att inhämta kommunens åsikt och på eget initiativ kontaktat Migrationsverket. Vid ansökan om tillfälligt bygglov för verksamheten avslogs ansökningarna av Markaryds kommun. Avslaget prövades i högre instans som gick på företagens linje.

I en av de inkomna synpunkterna, på Säg vad du Tycker, lyfts lokaler i Strömsnäsbruk fram. Vi har ingen information i dag om att dessa lokaler skulle vara aktuella.

Markaryds kommun har således med bakgrund av det redan stora mottagandet, agerat och motsatt sig att ytterligare asylboende öppnar i kommunen.

Riksdagen har beslutat om tillfälliga lättnader i lagstiftningen vilket gör det enklare för denna typ av verksamhet att komma till stånd. Markaryds kommun har med andra ord inte kunnat förhindra de av Migrationsverket utfärdade tilldelningsbesluten. 

När Markaryds kommun fick kännedom om det preliminära tilldelningsbeslutet togs kontakt med Migrationsverket. Det framfördes vilka problem detta kan medföra, exempelvis för skolan.

Av det preliminära tilldelningsbeslutet framgår att nämnda företag rangordnas (plats 6 och 13). Det indikerar att dessa boende inte kommer att prioriteras av Migrationsverket i första hand.

Läs mer här

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-06-13
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2016-06-13