Säg vad du tycker!

Från och med den 1/7 2016 publiceras inte synpunkter och svar från anonyma synpunktslämnare på kommunens hemsida.

Om du vill att din synpunkt och svaret på denna ska publiceras på kommunens hemsida måste du fylla i namn och bostadsadress längre ner på den här sidan.


 

Har du synpunkter på kommunens varor eller tjänster? Det vill vi gärna ha reda på. Dina synpunkter är nämligen värdefulla för oss - eftersom de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter.

Du kan naturligtvis även använda dig av Säg vad du tycker! om du vill rapportera att vi inte håller vad vi lovar i våra tjänstegarantier.

Anonymitet

Synpunkter kan lämnas anonymt eller med namnuppgifter. Om du är anonym får du inte svar på din synpunkt.

Bekräftelse inom två arbetsdagar

Om du vill skickar en bekräftelse på att vi fått din synpunkt. Detta sker inom två arbetsdagar. I bekräftelsen står det vem som ansvarar för att din synpunkt behandlas.

Svar inom tio arbetsdagar

Om du vill skriver vi till dig och lämnar besked om vad som händer i ditt ärende.

Allmän handling

Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och blir - liksom synpunkten - en allmän handling. Detta innebär att alla har rätt att ta del av handlingen. Förutsatt att den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas. Tänk på detta när du lämnar din synpunkt. 

Publicering av synpunkter

Synpunkter från personer som uppgett sina kontaktuppgifter - och svaren på dessa synpunkter - publiceras på kommunens hemsida.

Följande synpunkter publiceras dock inte:

- Synpunkter som inte handlar om Markaryds kommun i geografisk mening
- Synpunkter som lämnas av anonym synpunktslämnare
- Synpunkter som innehåller ett ovårdat språk
- Synpunkter som innehåller personangrepp
- Synpunkter som rör enskilda personer
- Synpunkter som lämnas av medborgare i rollen som personal eller förtroendevald i Markaryds kommun

Du som har uppgett ditt namn kan välja om du vill att ditt namn ska finnas med eller inte i den publicerade synpunkten.

Riktlinjer för synpunktshantering

Klicka här om du vill läsa publicerade synpunkter
 
Klicka här om du vill lämna en synpunkt men inte ser formuläret nedan


Andra språk/Other Languages

Hitta lätt

Klicka här för att se publicerade synpunkter

Klicka här för att se publicerade synpunkter före 1 juli 2016

Problem att läsa publicerade synpunkter eller lägga in synpunkt? Troligen har du fått en ny webbläsare installerad. Klicka här för att läsa om hur du ställer in kompabilitesläge i Internet Explorer 10.

Lämna synpunkter via Munizapp
Nu är det möjligt att lämna synpunkter via Munizapp.

Om du har en iPhone/iPad eller en enhet som använder Android kan du nu lämna synpunkter och läsa svaren på synpunkter via appen Munizapp. Ladda hem den via AppStore eller Google Play.

KontaktpersonKommunfullmäktiges ordförande
Samuel Wombell
070-8756031

 Kommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Utvecklingsledare
Ola Eknor
0433-72007/ 070-6880990
Sida skapad 2010-09-08
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2018-05-22