Säkerhet & krisberedskap

Vårt samhälle måste fungera även vid en allvarlig händelse. Det är av största vikt att verksamheter som vård, omsorg och skola klarar av grundläggande verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär.

För att klara sitt verksamhetsansvar måste kommunen ha en organisation för krishantering och upprätthålla krishanteringsförmågan genom utbildning och övning.

Det går inte att bygga upp samhällets krisberedskap enbart utifrån de hot och risker som man i förväg kan identifiera. Grunden måste i stället vara en generell förmåga att hantera kriser, oavsett hur de ser ut.

Vid en kris har kommunen ett ansvar inom det geografiska området. Det innebär att verka för att samordna och inrikta hanteringen av en kris eller allvarlig händelse inom kommunen. Länsstyrelsen och regeringen har motsvarande ansvar på regional respektive central nivå.
 


Webbplatsen Hesa Fredrik har kommit till för att vi alla ska kunna vara förberedda. Vi kan alla drabbas av en liten vardaglig kris eller en större naturkatastrof.

När det inträffar en större katastrof eller en mindre kris kan det ta dagar innan vi är tillbaka till att samhällets service fungerar normalt. Hur gör du då? Om du är utan ström. Utan värme. Om det inte finns mat i butikerna. Med tre steg så blir du förberedd:
1. Ta reda på riskerna,
2. Gör en plan,
3. Utrusta dig.
Allt detta kan du få tips om på http://hesafredrik.nu/


Andra språk/Other Languages

KontaktpersonStf Räddningschef
Anders Johansson
0702-842097
Sida skapad 2010-04-30
av Anders Johansson
Senast uppdaterad 2017-11-08