Avfall

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Förskrifter för avfallshantering

Författningens fil: 
Styrdokument kategorisering: 
Riktlinjer

Renhållningsordning

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny renhållningsordning ska utarbetas för kommunen. Renhållningsordningen innehåller avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering.

Andra språk/Other Languages