Bostadsanpassning

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning är till för dig med funktionsnedsättning så att du kan leva ett självständigt liv i ditt hem. Funktionsnedsättningen ska vara bestående eller långvarigt. Bidraget lämnas för åtgärder som underlättar det dagliga livet i hemmet exempelvis att kunna förflytta sig i bostaden, sköta sin hygien, laga mat samt att komma ut. Åtgärderna ska ha klar koppling till funktionsnedsättningen.

Andra språk/Other Languages