Dagis

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Öppen förskola - fristående

Kyrkans Öppna förskolor

Välkommen till avdelningen Junibacken!

 
De allra yngsta barnen skolas in på Junibacken som är en småbarnsavdelning.

Vi har en läroplansgrundande verksamhet där leken är i fokus.

 

Välkommen till avdelningen Lindblomman

På Lindblomman finns barn i åldrarna 4-5 år.

Vi vill ge barnen en trygg, stimulerande lekmiljö med många  möjligheter till motorisk träning ute såväl som inne. Vi strävar efter att ge barnen förståelse och respekt för varandra. Att visa hänsyn, ta ansvar samt att visa empati för barn och vuxna.

Förskola och pedagogisk omsorg 1-6 år

Förskolan erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där trygghet, fostran, omsorg och lärande bildar en helhet.

Välkommen till avdelningen Hägern!Hägern är en avdelning för barn i åldrarna 3-5 år
På Hägerns avdelning finns också en integrerad språkförskola.

Vårt telefonnummer är 0433-72295
E-post adress: hagern@markaryd.se

Välkommen till avdelningen Ekorren!

 Ekorren är en avdelning för barn i åldrarna 1-5 år

 Vårt telefonnummer är 0433-72298,
 E-post adress: ekorren@markaryd.se

Välkommen till avdelningen Strutsen!

Strutsen är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år

Vårt telefonnummer är 0433-72293
E-postadress: strutsen@markaryd.se

Andra språk/Other Languages