Dagis

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Välkommen till avdelningen Vätten.

Vätten är en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år.

Vi flyttar ut vår verksamhet i naturen en dag i veckan. Där skaffar vi oss kunskap om samspelet mellan miljö, djur och människor.
I skogen får vi också motorisk träning.

Vi arbetar också mycket med skapande verksamhet i form av sagotema och drama.
Där får vi in leken, språket, fantasin, empatin och samspelet mellan varandra.

Välkommen till avdelningen Trollet.

 

Trollet är en avdelning för 3-5-åringar. Vi arbetar mycket med sagor i vårt tema. Där får vi in både språk och rörelse.

Välkommen till avdelningen Småttarna

Småttarna är en småbarnsavdelning
med barn i åldrarna 1-3 år.

Vi på Småttarna försöker skapa en stimulerande och fantasieggande miljö som väcker barnens lust att leka och fantisera samt utvecklar deras motorik.

Välkommen till Förskolan Tranan!

              

Tranan
Trädgårdsgatan 10, Strömsnäsbruk
Förskolechef 0433-722 90

Välkommen till Förskolan Filuren!

                  


Bokhållarevägen 1, Strömsnäsbruk

Välkommen till område Järven

Järven är belägen i en vacker skogsbacke vid Hansens backar. Järven består av tre avdelnigar. Blåbärsriset, Lingontuvan och Smultronet.

Se karta

Välkommen till Förskolan Markaryd


Förskolechef för Karlavagnen är:
Jenny Nilsson
0433-721 09
Epost: jenny.nilsson@markaryd.se


Förskolechef för Järven, Haga och Pedagogisk omsorg i Markaryd och Timsfors är:
Eva Isaksson
0433-721 25
Epost: eva.isaksson@markaryd.se

Andra språk/Other Languages