Barnomsorg

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Välkommen till Markaryds kommuns skolwebb

Här har vi samlat information om barnomsorg, till exempel "24sju - barnomsorg på webben" och fritidshem men också om våra förskolor och grundskolor samt vår gymnasieskola (KCM) och vuxenutbildning.

Välkommen till avdelningen Junibacken!

 
De allra yngsta barnen skolas in på Junibacken som är en småbarnsavdelning.

Vi har en läroplansgrundande verksamhet där leken är i fokus.

 

Välkommen till avdelningen Lindblomman

På Lindblomman finns barn i åldrarna 4-5 år.

Vi vill ge barnen en trygg, stimulerande lekmiljö med många  möjligheter till motorisk träning ute såväl som inne. Vi strävar efter att ge barnen förståelse och respekt för varandra. Att visa hänsyn, ta ansvar samt att visa empati för barn och vuxna.

Välkommen till avdelningen Hägern!Hägern är en avdelning för barn i åldrarna 3-5 år
På Hägerns avdelning finns också en integrerad språkförskola.

Vårt telefonnummer är 0433-72295
E-post adress: hagern@markaryd.se

Välkommen till avdelningen Ekorren!

 Ekorren är en avdelning för barn i åldrarna 1-5 år

 Vårt telefonnummer är 0433-72298,
 E-post adress: ekorren@markaryd.se

Välkommen till avdelningen Strutsen!

Strutsen är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år

Vårt telefonnummer är 0433-72293
E-postadress: strutsen@markaryd.se

Välkommen till avdelningen Vätten.

Vätten är en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år.

Vi flyttar ut vår verksamhet i naturen en dag i veckan. Där skaffar vi oss kunskap om samspelet mellan miljö, djur och människor.
I skogen får vi också motorisk träning.

Vi arbetar också mycket med skapande verksamhet i form av sagotema och drama.
Där får vi in leken, språket, fantasin, empatin och samspelet mellan varandra.

Andra språk/Other Languages