Barnomsorg

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Avgiftskontroll

Har du betalat rätt barnomsorgsavgift?

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Därför går Markaryds kommun igenom avgifter som betalats in under 2015. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Genomgång för rättvisa

Välkommen till Förskolan Lönneberga!

Lönneberga
Lagastigsgatan, Strömsnäsbruk

Lönneberga våning 1, Tel: 076-866 92 89 
Lönneberga våning 2, Tel: 070-953 16 33

Hos oss ska barnen känna att det är roligt att lära!

Välkommen till Markaryds kommuns skolwebb

Här kan du söka information om barnomsorg, till exempel "24sju - barnomsorg på webben" och fritidshem men också om våra förskolor och grundskolor samt vår gymnasieskola (KCM) och vuxenutbildning.

Välkommen till avdelningen Junibacken!

 
De allra yngsta barnen skolas in på Junibacken som är en småbarnsavdelning.

Vi har en läroplansgrundande verksamhet där leken är i fokus.

 

Välkommen till avdelningen Lindblomman

På Lindblomman finns barn i åldrarna 4-5 år.

Vi vill ge barnen en trygg, stimulerande lekmiljö med många  möjligheter till motorisk träning ute såväl som inne. Vi strävar efter att ge barnen förståelse och respekt för varandra. Att visa hänsyn, ta ansvar samt att visa empati för barn och vuxna.

Välkommen till avdelningen Hägern!Hägern är en avdelning för barn i åldrarna 3-5 år
På Hägerns avdelning finns också en integrerad språkförskola.

Vårt telefonnummer är 0433-72295
E-post adress: hagern@markaryd.se

Välkommen till avdelningen Ekorren!

 Ekorren är en avdelning för barn i åldrarna 1-5 år

 Vårt telefonnummer är 0433-72298,
 E-post adress: ekorren@markaryd.se

Vi vill ge barnen möjlighet att i leken utveckla sin uppfattning om omvärlden och ge dem en social kompetens.

Välkommen till avdelningen Strutsen!

Strutsen är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år

Vårt telefonnummer är 0433-72293
E-postadress: strutsen@markaryd.se

Andra språk/Other Languages