Avgifter

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Simhall och priser

I Markaryds kommun har vi två badanläggningar: Hannabadet i Markaryd och Strömsnäsbadet i Strömsnäsbruk.

Hannabadet i Markaryd är ett inomhusbad för alla. Här finns en 25 meters bassäng, leklandskap, rutschbana, rehabbassäng, bubbelpool, ångbastu och torrbastu. Det finns många aktiviteter såsom babysim, vattengymnastik, motionssimning och föreningsbad.

Information gällande höjt maxbelopp för avgifter inom vård och omsorg

1 juli 2016 kommer maxbeloppet för avgifter inom vård och omsorg i Markaryds kommun att höjas. Den högsta avgiften som brukare kan få betala höjs från 1 772 kronor till 1 991 kronor.

Bakgrunden till höjningen är en lagändring i Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 5 §. Vid beslut av gällande taxor och avgifter för Markaryds kommun finns hänvisning till att gällande maxbelopp ska följas.

Taxor och avgifter 2018

Vissa delar av den kommunala servicen är avgiftsbelagd, det är sådana saker som vatten & avlopp, renhållning, samt vissa avgifter inom äldrevård och barnomsorg. (använd gärna sökfunktionen i dokumenten för att enklare hitta det ni söker)

Vatten och Avlopp

VA avgifter för hushåll och industrier är fastställd utifrån en taxa som antagits och beslutats av kommunfullmäktige. Taxan ses över i budgetberedningen och beslutas varje höst inför kommande år.

Årsavgift

Enligt miljöbalken ska all tillsyn finansieras med avgifter. Det bygger på principen att den som bedriver en verksamhet själv ska ta ansvaret för kostnaderna. För hälsoskyddstillsyn debiteras verksamheten numera direkt efter tillsynen.

Tillsynsverksamheten innehåller också arbetsuppgifter och moment som svårligen kan anknytas till ett enskilt objekt. Exempel på detta är recipientundersökningar, VA inventeringar och luftövervakning där direkt motpart saknas enligt miljöbalken.

Ekonomisk information

De övergripande ekonomifrågorna hanteras av Ekonomiavdelningen som är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Verksamheten omfattar ekonomiadministration och finansiering. I ekonomifrågor arbetar ekonomienhetens personal som konsulter till kommunens förvaltningar.

Avgifter

Socialtjänstlagen (SoL) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Avgifterna gäller från och med 2010-01-01.

Du betalar en avgift som beräknas och tas ut för insatser utförda inom hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Avgiftsberäkning görs enligt 

Avgifter 2018

Funktionsnedsättning

Målet för vår omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF) är att den ska vara av god kvalitet och ge den enskilde möjlighet att leva som andra medborgare.

OF är till för dig som har rätt till hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller Socialtjänstlagen, SoL.

Du kan ha en nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Andra språk/Other Languages