Hjälpmedel

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Lärverktyg

Skolan har ett ansvar att se till att lärmiljön blir tillgänglig för alla elever. 

Lärverktyg gör undervisningen tillgänglig och ökar elevers delaktighet. 
För en del barn och elever är lärverktyg en förutsättning för att nå målen med sin utbildning. Begreppet lärverktyg omfattar en mängd saker, allt från talsyntes och uppläst material till iPad, smarta telefoner och appar.

Centrala elevhälsan

”Elevhälsa är inte något som finns i en avskild gren i skolans stora träd. Den finns överallt, i blad, grenar, stam och rötter. Den handlar om människosyn och förhållningssätt, och den berör alla i skolan”
Lars H Gustafsson, Barnläkare, docent i socialmedicin

Andra språk/Other Languages