Extraordinär Händelse

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Krisberedskap

En samhällskris eller samhällsstörning är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Säkerhet & krisberedskap

Vårt samhälle måste fungera även vid en allvarlig händelse. Det är av största vikt att verksamheter som vård, omsorg och skola klarar av grundläggande verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär.

För att klara sitt verksamhetsansvar måste kommunen ha en organisation för krishantering och upprätthålla krishanteringsförmågan genom utbildning och övning.

Andra språk/Other Languages