Vatten

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Luft- och vattenkvalitet

Mätningar/beräkningar av luftföroreningar sker i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län, och Kronobergs luftvårdsförbund för att visa att miljökvalitetsnormerna uppfylls.
http://kronobergsluft.se/

Luft- och vattenkvalitet

Mätningar av luftföroreningar sker i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län, och Kronobergs luftvårdsförbund för att visa att miljökvalitetsnormerna uppfylls.
http://kronobergsluft.se/

Vatten och Avlopp

Vattenmätare 

VA verket har börjat installera en ny modell av vattenmätare.

Det är en modell som fjäravläses vilket innebär att fastighetsägarna inte behöver tänka på att läsa av vattenmätaren.
Va-verket installera en ny mätare vart tionde år, det vill säga att vid nästa ordinarie byte kommer den nya modellen att installeras.
 

Vatten och avlopp

VA-verket står för drift och underhåll av kommunens VA-anläggningar

Organisationen omfattar 3 vattenverk, 3 avloppsreningsverk, 21 större pumpstationer
samt några små samnt vattenmätare och ledningsnät ingår

Egen vattenbrunn

Vatten är vårt vanligaste livsmedel och en stor del av vårt dricksvatten kommer från grundvattnet. Grundvatten är ofta så rent att det kan drickas direkt utan behandling men en liten mängd förorening kan förstöra grundvattnet i ett stort område. I Sverige är det många som får sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter t.ex. en egen brunn.

Vattensäker kommun

Vattensäkerhet på kommunens badplatser

Markaryds kommun uppfyller alla krav för Vattensäker kommun

Räddningstjänsten genomför regelbundna tillsyner på följande badplatser (klicka för vägbeskrivning):

Klintabadet

Vattenverksamhet

Grävare och andra entreprenörer som kan tänkas gräva i vatten ska upplysas om att det behövs en anmälan till Länsstyrelsen alternativt tillstånd från Miljödomstolen innan man får börja gräva i vatten.

Det är verksamhetsutövaren/beställaren av arbetet som ska göra anmälan eller söka tillstånd.

Andra språk/Other Languages