Gräva I Vatten

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Vattenverksamhet

Grävare och andra entreprenörer som kan tänkas gräva i vatten ska upplysas om att det behövs en anmälan till Länsstyrelsen alternativt tillstånd från Miljödomstolen innan man får börja gräva i vatten.

Det är verksamhetsutövaren/beställaren av arbetet som ska göra anmälan eller söka tillstånd.

Andra språk/Other Languages