Detaljplan

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

"Del av Hansens backar"

Ny detaljplan för "Del av Hansens backar"

Kv. Tjuren och Oxen

Ändring genom tillägg av detaljplan "Kv. Tjuren och Oxen"

Planområdet som berörs är beläget strax söderut om centrala Markaryd tätort, i utkanten av ett så kallat verksamhetsområde. Delen av detaljplanen som ändras omsluts av Tjuren 1,2 och 3 samt del av Markaryd 9:1, vilket är en av kommunens stora fastigheter.

Bygglov

Bygglov utfärdas av miljö- och byggnadsnämnden. I bygglovsprövningen bedöms den yttre utformningen, placeringen på tomten och användningen av byggnader.

Andra språk/Other Languages