Olägenhet

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Hälsoskydd

I miljöbalken finns särskilda bestämmelser som avser att förhindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer.

Med detta menas störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan orsaka ohälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Hälsoskydd är åtgärder för att förebygga eller undanröja sådana olägenheter.

Andra språk/Other Languages