Barnstöd

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Barn/Ungdom

Barn och ungdom

Barn och föräldrar kan behöva hjälp och stöd i olika situationer.

Det kan handla om barn som far illa, relationsproblem, adoptions- eller vårdnadsfrågor. Ibland kan det finnas behov av att tala med någon om sin oro.

Exempel på insatser:

*  Råd- och stödsamtal

*  Kontaktperson

*  Kontaktfamilj 

*  Familjebehandling

*  Familjehemsplacering

Andra språk/Other Languages