Renhållning

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Renhållning i Markaryds kommun

Renhållningsverksamheten inom Markaryds kommun servar dels hushållen och dels industrin i renhållningsfrågor.

Hushållens farliga avfall, hit hör t.ex. oljor, lösningsmedel, färger mm, kan lämnas på en plats i kommunen, Kretsloppsanläggningen i Alandsköp.

Kontakt

För ytterligare upplysningar och frågor om sorteringen kontakta gatuenheten på något av följande nummer:

Sara Ekelund, tel 0433-720 15

Andra språk/Other Languages