Hemtjänst

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Var observanta vid hembesök

Ibland kan man som äldre få besök av personer med oklart uppsåt. Det har kommit till vår kännedom att någon hemtjänsttagare i Markaryd har fått besök av en engelskspråkig person som säger att den vill arbeta i hemtjänsten.

Var observanta

All personal från hemtjänsten i Markaryd ska kunna legitimera sig med kommunens legitimation. Om du inte ser den så kan du alltid be personalen att visa den tydligt.

Matdistribution

Du som bor hemma kan få lagad, varm mat hem till dig. Kommunen kör hem den till dig.

Hemtjänst

Du som inte klarar av hushållets skötsel eller din personliga omvårdnad på egen hand, kan efter prövning få hjälp i hemmet. Hjälpen kan bestå av städning, tvätt, personlig hygien, av- och påklädnad, inköp, måltider, aktivering, träning eller något annat, som ingår i det dagliga livet.

Äldre/senior

Syftet med insatserna inom äldreomsorgen är att underlätta ditt dagliga liv om du på grund av ålder eller sjukdom behöver stöd för att klara dig på egen hand.

När insatserna i hemmet inte räcker till finns olika former av boende att tillgå.

Andra språk/Other Languages