Matdistribution

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Kostenheten

Kostenheten i Markaryds kommun ligger under socialförvaltningen och ansvarar för kosten inom skola/förskola och äldreomsorg.

Kostenheten består av en administrativ enhet, skolrestauranger, äldrekök, där arbetar cirka 29 personer med att planera, tillaga och servera mat via 6 tilllagningskök och 4 mottagningskök till kommunens skolbarn, förskolebarn och äldre. Här lagas cirka 1700 portioner varje dag.

Matdistribution

Du som bor hemma kan få lagad, varm mat hem till dig. Kommunen kör hem den till dig.

Äldre/senior

Syftet med insatserna inom äldreomsorgen är att underlätta ditt dagliga liv om du på grund av ålder eller sjukdom behöver stöd för att klara dig på egen hand.

När insatserna i hemmet inte räcker till finns olika former av boende att tillgå.

Andra språk/Other Languages