Omsorgslagen

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

LSS-lagen

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
I lagen står att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra.
Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionsnedsättningar.

En av de lagarna är socialtjänstlagen. Vissa personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp. Därför finns LSS-lagen.

Andra språk/Other Languages