Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget till samrådshandling för detaljplan

Miljö- och byggnadsnämnden har beslut att godkänna förslaget till samrådshandling för detaljplan. Detaljplanen gäller för det inre området kring Hansens backar där det planeras att byggas radhus, förskola, större lekplats samt cykelbanor.

Detaljplanen kommer gå ut på samråd under våren 2018 där bland annat Markaryds kommuns invånare kommer kunna påverka hur de den slutgiltiga utformningen ska se ut.

Utställning av detaljplanen och dialog med planförfattarna kommer att utannonseras vart och när detta sker på kommunens hemsida, sociala medier samt i lokaltidning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17