Markaryds kommun – lägst sjukfrånvaro i Kronobergs län

Markaryds kommun, som arbetsgivare, hade under 2017 lägst sjukfrånvaro bland kommunerna i Kronobergs län, det visade resultatet av SKL:s årliga redovisning av sjukfrånvaro hos kommuner och landsting. Jämfört med resten av landets kommuner är det bara 25 kommuner som har en lägre sjukfrånvaro än vad Markaryds kommun har.

Den totala sjukfrånvarotid (sammanlagd ordinarie arbetstid) i Markaryd var under 2017 5,5%, det genomsnittliga resultatet för landet var 7% och i Kronobergslän var medelvärdet 6,4%.

Markaryds kommuns sjukfrånvaro hade ett ökat resultat under flera år men har under de senaste tre åren minskat. Den totala sjukfrånvarotiden var under 2016 5,9%.

- Det är svårt att peka på en enskild faktor till minskningen, utan oftast är det ett antal samverkande faktorer som gör att det drar åt samma håll. Vi har påbörjat en del åtgärder, bland annat en treårig utvecklingsinsats för alla våra chefer och ledare. Vi har dessutom strukturerat upp hur vi använder oss av företagshälsovården vilket kan ha gett viss effekt, säger Bengt Germundsson kommunstyrelsens ordförande.

Glädjande är också att trenden tycks fortsätta. Sjukfrånvaron för januari månad 2018 har minskat med 0,81 %-enheter jämfört med samma period 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17